Të ecësh në besim!

Dhe Jezusi ia zgjati menjëherë dorën, e zuri dhe i tha: “O njeri besimpak, pse dyshove?” Mateu14:31 Evangjelisti anglez George Whitefield, njëherë pyeti një minator qymyrguri që punonte

Lexoni më tej

Vazhdo Përpara

Vëllezër, unë, nuk e llogaris veten time se e kam kapur [ende], por një gjë po bëj [është një nga aspiratat e mia]: duke harruar ato që kam lënë

Lexoni më tej