Shpresë që nuk zhgënjen!

Kjo shpresë që ne kemi është si një spirancë e sigurt dhe e patundur, dhe që hyn deri në brendësinë e velit,-Hebrenjve 6 : 19 “Ne jemi shpresues

Lexoni më tej