Kur dyshimi ngrihet!

Dyshimi mund të na tundojë t’i vëmë gjërat në pikpyetje, por dashuria dhe falja e Perëndisë janë siguri për ne. Eksodi 4:1-13 Shumica e besimtarëve përjetojnë ndjenja dyshimi

Lexoni më tej

A po fshihesh nga Perëndia?

Por farisenjtë dhe mësuesit e ligjit e refuzuan planin e Perëndisë për ta dhe nuk u pagëzuan. Luka 7:10 Një nga gjërat më të mira të Fjalës së

Lexoni më tej