Fuqia transformuese

Kur e kuptojmë plotësisht fuqinë transformuese të së Vërtetës së Zotit, fillojmë të kuptojmë se sa larg është bota nga Zoti. Pali paralajmëron: ” Sepse zemërimi i Perëndisë

Read More

E vërteta do të triumfojë

Nga çfarë keni frikë? Mund të keni frikë të vazhdueshme, të tillë si frikë si frika e braktisjes, dështimit ose refuzimit. Mund tu lindin dhe frikëra të reja

Read More

Drita /Errësira

Dhe Jezusi u foli atyre përsëri duke thënë: “Unë jam drita e botës; kush më ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e

Read More

Ndriço Dritën

Lajmi i mirë i shpëtimit mund të sjellë dritë në errësirën e jetës së një personi. 2 Korintasve 4:1-6 Mendoni pak për dritën dhe errësirën dhe mënyrën se

Read More

Si mund të transformohemi?

Ruaje zemrën tënde me shumë kujdes, sepse nga ajo dalin burimet jetës. Fjalët e Urta 4:23 Dikur, dikush  urrente aq shumë  një grup njerëzish saqë gjithë fokusi i

Read More