Mësuesi ynë

Edhe pse do të jemi gjithmonë në luftë  me mëkatin, Fryma e Shenjtë Brenda nesh, na udhëheq sipas vullnetit të Perëndisë. –1 Korintasve 2:12-16 Për shkak se qeniet

Lexoni më tej