Surprizuar me qëllim!

Nga të tre gratë nga Marku 16, Maria Magdalena dhe Maria nëna e Jezusit janë më të njohura për shkak se janë të përmendura në Bibël. Në kontrast

Lexoni më tej

Mëshira

Një grua shkoi tek fotografi. Kur u kthye pas disa ditësh, ajo  ngeli e zhgënjyer nga fotografitë që ishin shkrepur . Ajo tha “Zotëri, këto fotografi nuk më

Lexoni më tej

Paqebërësit

Edhe pse mëkatet dhe shkeljet tona u paguan në kryq, mëkati ynë ende e trishton Frymën e Shenjtë, prandaj duhet të kujtojmë vazhdimisht varfërinë tonë shpirtërore dhe të

Lexoni më tej