Martesa të trazuara

Dishepujt e vet i thanė: “Në qoftë se kushtet e burrit ndaj gruas janë të tilla, më mirë të mos martohet.” Mateu 19:10 Në vitet e fundit shumë

Read More

Buzëqesh

Në të vërtetë po ju them: në qoftë se nuk ktheheni dhe nuk bëheni si fëmijët e vegjël, ju nuk do të hyni fare në mbretërinë e qiejve

Read More

Pakënaqësia dhe të qenit i kënaqur

Unë di të jem i përunjur dhe di të jetoj edhe në bollëk; në çdo vend dhe për çdo gjë jam mësuar të nginjem dhe të kem uri,

Read More

Lulet që çelin pas zjarrit

Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Nëse kokrra e grurit e rënë në dhe nuk vdes, ajo mbetet e vetme; por, po të vdesë, jep

Read More

Bukuria mbetet

Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi. ( 2 Korintasit 12:9) Piktori i madh francez, Pierre Auguste Renoir u diagnostikua me artrit, ai gradualisht nuk

Read More

Fali ata pasi të jenë varur

Në rast se ti do të merrje parasysh fajet, o Zot, kush mund të rezistonte, o Zot? Por te ti ka falje, me qëllim që të kenë frikë

Read More

E tashmja

Shikoni, unë vë sot para jush bekimin dhe mallkimin; bekimin në rast se u bindeni urdhërimeve të Zotit, Perëndisë tuaj, që sot ju përcaktoj; mallkimin, në rast se

Read More

Jo aq keq

Pa hequr dorë nga të mbledhurit bashkë tonin, sikurse kanë zakon disa, por të nxisim njeri tjetrin, aq më tepër se e shihni ditën që po afrohet. Hebrenjtë

Read More

Depresioni

Ke larguar nga unë miqtë dhe të njohurit e mi; miku im më i ngushtë është errësira. Psalmi 88:18 Ditët e errëta të Dhjetorit mund të jenë një

Read More

Dhembja, mirëqenia dhe pushteti

Sepse ne nuk kemi asgjë me vete në këtë botë, dhe është e qartë se prej saj nuk mund të marrim gjë me vete. (1 e Timoteut 6:7)

Read More