Mirënjohja!

Kohanimët ( priftërinjtë) duhet të inspektonin lëkurën e të infektuarit për të parë nëse shpërthimi ishte në të vërtetë lebër, apo nëse ishte ndonjë sëmundje tjetër. Po kështu,

Lexoni më tej

Lavdia e Prezencës së Zotit!

Moisiu filloi të udhëzojë Izraelin në lidhje me sakrificat dhe ofertat e ndryshme. Mund të thuhet shumë për këto, por në këtë artikull do të diskutohet vetëm një

Lexoni më tej

Kur të vini…..

“Pasi shpëtohemi, pritet të ecim sipas standarteve të Perëndisë në lidhje me shenjtërinë (shenjtërimin)” Kur lexoni premtimet e Zotit, do të zbuloni se mallkimet janë më të shumta

Lexoni më tej

Re’eh – (Shikoni)

“Zoti dëshiron t’i bekojë fëmijët tuaj me prezencën dhe mirësinë e tij” Leximi i kësaj jave fillon me një deklaratë për kohët e vështira që ka kaluar Izraeli;

Lexoni më tej