Shërim për dhimbjen emocionale të së kaluarës

Mendja jote dhe zemra jote janë të dy fusha beteje. Dhimbja emocionale e rrënjosur thellë dhemb.  Ajo të largon nga ekuilibri, të pengon planet dhe ndikon në marrëdhëniet

Lexoni më tej