Perëndia Të Dëgjon Kur Lutesh

Largohuni nga unë, ju të gjithë që bëni paudhësi, sepse Zoti ka dëgjuar zërin e vajit tim. Zoti ka dëgjuar përgjëratën time; Zoti e ka pranuar lutjen time.

Read More

Nuk është dhe aq e komplikuar

Duket si një pikë shumë thelbësore, por unë besoj se ka shumë që ende pyesin, nëse Perëndia vërtet u flet njerëzve. Dhe nëse po, ata mendojnë me vete:

Read More