Dëgjimi i Fjalës së Perëndisë

Çka dëgjojmë nga Perëndia varet nga gjendja e zemrës sonë. Mateu 13:18-23 Dy njerëz të ulur në të njëjtën stol dhe duke dëgjuar të njëjtin mesazh nëse i

Lexoni më tej