Ju do të jeni dëshmitarët e mi

Veprat e apostujve kapitulli 1, vargu 8: “Ju do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi

Lexoni më tej