Lejo Perëndinë të të mbajë

“…por sytë drejt kryqit kur ti ngresh  do të kuptosh se përherë i dashur do jesh …” Grupi Casting Crowns vazhdimisht ka realizuar muzikë që ka me të vërtetë

Lexoni më tej