Shumë dashuri?

“ Ju, burra, t`i doni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti ka dashur kishën dhe e ka dhënë veten e vet për të,” shkroi apostulli Pal. ( Efesianët 5:25)

Lexoni më tej