Siguruesi ynë besnik!

Prandaj e quajti këtë vend Masa dhe Meriba për shkak të grindjeve që pati me bijtë e Izraelit dhe sepse kishin tunduar Zotin duke thënë: «A është vallë

Lexoni më tej

Nevoja jonë për Perëndinë!

“Zoti i tha Moisiut: «Ja, unë do të bëj që të bjerë manë mbi ju nga qielli; dhe populli do të dalë çdo ditë për të mbledhur racionin

Lexoni më tej

Le të sjellim nevojat tona tek Ati

Nëse lutemi si Jezusi, do t’i japim përparësi dëshirave të Perëndisë mbi tonat. Mateu 6:9-15 Gjysma e parë e lutjes së Zotit është e përqëndruar tek Zoti, kurse

Lexoni më tej