BESIM I SPROVUAR

Në Bibël lexojmë se Abrahami më në fund iu bind Perëndisë dhe arriti në Kanaan. Por bindja e Abrahamit nuk do të thoshte se çdo gjë në jetën

Lexoni më tej

BESIM I SPROVUAR

Në Bibël lexojmë se Abrahami më në fund iu bind Perëndisë dhe arriti në Kanaan. Por bindja e Abrahamit nuk do të thoshte se çdo gjë në jetën

Lexoni më tej

Kur Perëndia ndërhyn

Tre të rinj ishin miq të ngushtë. Gjatë një udhëtimi drejt LasVegasit, ata u përfshinënë një aksident të rëndë me makinë. Matt dhe Cole arritën të mbijetojnë, ndërsa

Lexoni më tej

Bindja, proçes mësimi.

Praktikimi i bindjes ndaj autoriteteve tokësore na ndihmon të mësojmë t’u bindemi urdhërimeve të Perëndisë. – Efesianëve 6:1-9 Nga fillimi deri në fund të Biblës, Zoti i urdhëron

Lexoni më tej

Bindje si e Krishtit

“Dhe Moisiu dhe Aaroni vepruan kështu; ata bënë pikërisht ashtu siç i kishte urdhëruar Zoti.” -Eksodi 7:6 Çfarë vargu! Një varg i thjeshtë. Një varg i rëndësishëm. Është

Lexoni më tej

Guxim i frymëzuar nga Fryma

Pas kësaj, Moisiu dhe Aaroni shkuan te Faraoni dhe i thanë: «Kështu thotë Zoti, Perëndia i Izraelit: “Lëre popullin tim të shkojë, me qëllim që të kremtojë për

Lexoni më tej

Jo forca jonë, por forca e Zotit!

“Por Moisiu tha: «Oh! Zot, dërgoje mesazhin tënd nëpërmjet kujt të duash!»”-Eksodi 4:13 Është një varg i shkurtër, por me një domethënie marramendëse për atë që ne jemi,

Lexoni më tej