Besimi në çfarë?

Lexo: Romakëve 4:1-8 Deni ishte i gëzuar kur shoku i tij Tani ra dakord që të shkonte me grupin e të rinjve të kishës  në parkun e  lojërave. Nëse

Lexoni më tej