BESIM I SPROVUAR

Në Bibël lexojmë se Abrahami më në fund iu bind Perëndisë dhe arriti në Kanaan. Por bindja e Abrahamit nuk do të thoshte se çdo gjë në jetën

Lexoni më tej

BESIM I SPROVUAR

Në Bibël lexojmë se Abrahami më në fund iu bind Perëndisë dhe arriti në Kanaan. Por bindja e Abrahamit nuk do të thoshte se çdo gjë në jetën

Lexoni më tej

Besim, Jo Ndjenja

Sepse ecim me anë të besimit [ne e rregullojmë jetën tonë dhe sjelljen tonë sipas bindjes ose besimit tonë në lidhje me marrëdhënien e njeriut me Perëndinë dhe

Lexoni më tej

Siguruesi ynë besnik!

Prandaj e quajti këtë vend Masa dhe Meriba për shkak të grindjeve që pati me bijtë e Izraelit dhe sepse kishin tunduar Zotin duke thënë: «A është vallë

Lexoni më tej

Nevoja jonë për Perëndinë!

“Zoti i tha Moisiut: «Ja, unë do të bëj që të bjerë manë mbi ju nga qielli; dhe populli do të dalë çdo ditë për të mbledhur racionin

Lexoni më tej

Udhëtimi i besimit!

Dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen. Hebrenjtë 11:1 Shumë pak fjalë në gjuhën angleze, kanë kaq shumë kuptime të ndryshme

Lexoni më tej

Asnjë dënim!

Tani, pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus, që nuk ecin sipas mishit, por sipas Frymës.  (Romakët 8:1) Në zemrën tënde mund të

Lexoni më tej

Shtoni besimit tuaj….

A mund ta imagjinoni një grup marangozësh që mblidhen për të ndërtuar një kullë qiellgërvishtëse pa një plan ndërtimi? Rezultatet do të ishin katastrofike! A keni dëgjuar ndonjëherë

Lexoni më tej

Mësuesi ynë

Edhe pse do të jemi gjithmonë në luftë  me mëkatin, Fryma e Shenjtë Brenda nesh, na udhëheq sipas vullnetit të Perëndisë. –1 Korintasve 2:12-16 Për shkak se qeniet

Lexoni më tej

Si të pranosh faljen e Perëndisë?

A i shërbeni Perëndisë, apo ndjenjave tuaja? Tani, kjo mund të duket si një pyetje e çuditshme për një besimtar, por në të vërtetë, nuk është. Më lejoni

Lexoni më tej