Pavarësisht nga lloji i sprovave, besojini Zotit!

Në pjesën e Torahut të kësaj jave, thirrja e Zotit drejtuar bijve të Izraelit sfidoi besimin e tyre. Një përvojë e tillë nuk është unike për Izraelin; çdo

Lexoni më tej

Para se të ikni….

«Nëse tregoni kujdes ndaj gruas suaj, martesa forcohet dhe marrëdhënia martesore shfaqë lavdinë e Perëndisë» Kam shumë vite që jam martuar por një herë hasa në një pasazh

Lexoni më tej

“Pavarësisht se cila mund të jetë sfida që hasni, zgjidhja është gjithmonë e njëjtë – besim te Zoti”

Në pjesën e Torahut të kësaj jave, thirrja e Zotit drejtuar Bijve të Izraelit sfidoi besimin e tyre. Një përvojë e tillë nuk ishte vetëm për Izraelin; pasi

Lexoni më tej

Mesia dëshiron që besimtarët të  tërhiqen në një shoqëri më të madhe me Perëndinë e Gjallë!

Ekziston një parim i përgjithshëm në Bibël që thotë: “…asnjeri nuk mund të më shikojë mua (Perëndinë) dhe të jetojë” Eksodi 33:20. Megjithatë, Zoti është i mëshirshëm dhe

Lexoni më tej

Zoti mund të të mbajë edhe me pak se sa të sigurojë më shumë!

Në pjesën e Torahut të kësaj jave, njeriu mëson një parim shumë të rëndësishëm. A keni qenë ndonjëherë në nevojë dhe a jeni lutur që Zoti ta shumëfishonte

Lexoni më tej

Shabati

Eksodi  13:17-17:16 Në pjesën e Torahut të kësaj jave, do mësojmë për veçantinë e Shabatit. Është e qartë nga shumë vende në Shkrime se Shabati ka të bëjë

Lexoni më tej