Arsye për t’u lutur

Përse lutesh? Ndoshta për një nga këto  pesë arsye: Ti je në gjendje të lutesh.  Mund të lutesh. Të nevojitet të lutesh.  Dëshiron të lutesh. Duhet të lutesh.

Lexoni më tej

Dashuri supreme

Gjithçka bëjmë për Zotin nëse nuk e bëjmë  me dashuri nuk kanë vlerë për asgjë. 1 Korintasve 13:1-7 Shkrimi i sotëm njihet zakonisht si kapitulli i dashurisë. Është

Lexoni më tej