Shumë të zënë për të jetuar- Varësia ndaj angazhimeve.

Ndaluni dhe pranoni që jam Perëndi; do të ngrihem lart midis kombeve, do të ngrihem lart mbi tokë. (Psalmi 46:10) Për pak momente mundohu që të bësh një

Lexoni më tej