Një foshnje – dhurata e jetës

Ja, bijtë janë një trashëgimi që vjen nga Zoti; fryti i barkut është një shpërblim. (Psalm 127:3) Hunter dhe Darcy linden në javën e 22-të, njëri peshonte 500

Lexoni më tej

E paplanifikuar

[boxes] [box_1_3] “Çdo jetë meriton të ketë një zë Çdo fëmijë meriton të ketë një mundësi Ti je më shumë se sa një zgjedhje Ti nuk je e

Lexoni më tej

E drejta për jetën

Shpesh mundësia e abortit është  interpretuar si zgjedhje dhe si arritje në fushën e të drejtave të gruas.  Por fatkeqësisht shoqëria njerëzore  në pjesën më të madhe të

Lexoni më tej