Fakte rreth Ringjalljes së Jezusit

Ne i imagjinojmë mbretërit si udhëheqës të fuqishëm, të mençur dhe të drejtë. Ata kanë pasuri, kanë autoritet dhe ndikim. Megjithatë, nga çdo mbret në histori, askush nuk

Lexoni më tej