Qëndro larg mëkatit…

Është e lehtë, veçanërisht kur jemi duke jetuar në një botë të mbushur me mëkat, të bëhemi të pandjeshëm nga sjellja mëkatare.  Çdo ditë, ne shohim një varg

Lexoni më tej