Shpreso tek Zoti!

Tek Psalmet 42 dhe 43, psalmisti thotë se përgjigjja ndaj depresionit emocional është shpresa. Tri herë ai e inkurajoi veten të “shpresonte te Zoti”. Sa më specifikisht të

Lexoni më tej