Këshilla për një martesë të shëndetshme…

Tek Predikuesi 4:12 lexojmë: Një litar tresh nuk këputet aq shpejt. Për të patur një martesë të shëndetshme nuk është gjithmonë e lehtë, por me Perëndinë  është e

Lexoni më tej