Lajmi Fundit
prev next

Për aq kohë sa nuk mësoni të bindeni, nuk do të jeni të sigurt nëse jeni një ndjekës i Krishtit. Kur përballeni me një vendim vendimtar, do të tundoheni të luhateni midis së drejtës dhe së gabuarës – asaj që dini se është e perëndishme dhe e paperëndishme.

Ata që janë të butë në bindjet e tyre shpesh përjetojnë zhgënjim, dyshim dhe frikë. Kur lejojmë tundimet të na joshin nga ajo që dimë se është e drejtë, humbasim bekimin e Perëndisë. Por kur jemi plotësisht të përkushtuar ndaj Krishtit, kemi një shpresë të sigurt.

Sundimtari i ri i pasur donte të ndiqte Jezuin, por lidhja e tij emocionale me thesaret tokësore e mbajti të paralizuar. Ai nuk ishte i lirë të bashkohej me ata që ishin pjesë e grupit të ndjekësve të Krishtit (shih Marku 10:17-23).

Apostulli Pal nuk e kishte problem përkushtimin apo bindjen. Ai ia dha jetën Zotit dhe kështu la pas vetë gjërat që kjo botë i konsideron mbresëlënëse dhe të vlefshme.

Pali kishte qenë një farise, një njeri me ndikim dhe pozitë shoqërore. Ai ishte trajnuar nga një prej studiuesve më të shquar të kohës së tij—Gamalieli, një anëtar dhe ish-president i Sinedrit, këshillit të lartë të hebrenjve në Jeruzalem. Thuhej se ndikimi i Gamalielit ishte aq i madh sa ai ishte një nga shtatë dijetarët hebrenj që janë nderuar me titullin “Rabban”.

Asnjë nga këto nuk kishte rëndësi për Palin. Ai kishte krijuar një bindje të fortë: “Dhe me të vërtetë i konsideroj të gjitha këto një humbje në krahasim me vlerën e lartë të njohjes së Jezu Krishtit, Zotit tim, për shkak të të cilit i humba të gjitha këto dhe i konsideroj si pleh, që unë të fitoj Krishtin,” (Filipianëve 3:8).

Lutje: Zot, dua të jem në gjendje të them me Palin se e vetmja gjë që kam përzemër është Krishti Jezus, që jeton në mua. Lutem në emër të Jezusit. Amen.

” Dhe me të vërtetë i konsideroj të gjitha këto një humbje… dhe që të gjendem në të, duke pasur jo drejtësinė time që është nga ligji, por atë që është nga besimi në Krishtin: drejtësia që është nga Perëndia, me anë të besimit” (Filipianëve 3:8-9).

“Përshëndetje” dhe “Merrni zemër”
Si ndikojmë ne tek fëmijët tanë

Comments.

Currently there are no comments related to this article. You have a special honor to be the first commenter. Thanks!

Leave a Reply.

* Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>