Nëse jeni në një sezon pritjeje, mos u dekurajoni—Zoti na çliron gjithmonë.

Isaia 11:1-6

Ndonjëherë mund të jetë e vështirë të kuptosh se sa kohë ka kaluar midis ngjarjeve në Bibël. Pas përfundimit të Dhiatës së Vjetër, u deshën 400 vjet për një zbulesë tjetër të drejtpërdrejtë nga Perëndia.

Le ta thjeshtësojmë atë hapësirë kohore që mund ta kuptojmë më mirë. Në vitin 1620, pelegrinët zbarkuan në brigjet e Massachusetts. Kjo ndodhi 404 vjet më parë. Mendoni për gjithçka që ka ndodhur që nga ajo kohë – që nga Revolucioni Amerikan, tek njeriu që shkon në Hënë e deri te krijimi i inteligjencës artificiale. Populli i Perëndisë priti kaq gjatë pa asnjë fjalë nga Zoti! Ndërsa shumë u dëshpëruan, të tjerë u mbajtën fort pas shpresës.

Ana, për shembull, ishte një e ve dhe profeteshë që shërbeu në tempullin në Jeruzalem, duke pritur për shpengimin e Izraelit. Ajo besonte se “Pastaj një degëz do të dalë nga trungu i Isaias dhe një filiz do të mbijë nga rrënjët e tij.Fryma e Zotit do të pushojë mbi të; fryma e diturisë dhe e zgjuarësisë, fryma e këshillës dhe e fuqisë, fryma e njohurisë dhe e frikës të Zotit.” (Isaia 11:1-2). Mesia i premtuar do të sillte rend, forcë, këshillë dhe urtësi ashtu siç i pëlqente Zotit dhe Ai do bënte gjithçka që është e drejtë.

Pastaj, në kohën e caktuar, Ana dëshmoi mrekullinë e profecisë së përmbushur teksa vështroi fytyrën e foshnjës së vogël Jezus. Ndaj, ajo lavdëroi dhe falënderoi Perëndinë që ishte besnik ndaj premtimit të Tij (Luka 2:38). Ashtu si Ana, edhe ne mund ta lavdërojmë Perëndinë, me sigurinë se Perëndia do të bëjë gjithçka që ka premtuar.

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Rreth Dr Charles Stanley

Dr. Charles Frazier Stanley është Pastor Emeritus i Kishës së Parë Baptiste në Atlanta, Georgia, pasi shërbeu si pastor i lartë për 51 vjet. Ai është themeluesi dhe presidenti i In Touch Ministries, i cili transmeton gjerësisht predikimet e tij përmes televizionit dhe radios.


Free!

REGJISTROHUNI