Shpallni premtimet e Perëndisë.

Cilin premtim e keni bërë tuajin?

Hebrenjve 10:19-25

Pasazhi i sotëm thotë se Perëndia është besnik në përmbushjen e premtimeve të Tij. Por nëse jeni si shumica e të krishterëve, ndoshta jeni ndjerë sikur Ai ju ka zhgënjyer nga njëherë. Ndoshta keni lexuar ndonjë premtim nga Shkrimi dhe keni besuar se Zoti do ta përmbushte në jetën tënde, por nuk e përmbushi. Problemi nuk qëndron tek besnikëria e Zotit; por ka shumë gjasa, të ketë ndodhur një keqkuptim i premtimeve të Tij. Pra, kur ju duket sikur ai pasazh është për ju, bëni këto pyetje:

  • A është specific për dikë apo i përket të gjithë besimtarëve? Disa premtime  të Shkrimit iu dhanë një individi të caktuar, ndërsa të tjera ishin për të gjithë kombin e Izraelit. Dhe ndonjëherë një premtim kishte të bënte me një ngjarje apo rrethanë specifike. Por Fjala e Perëndisë përmban shumë që janë të destinuara për të gjithë ndjekësit e Tij në çdo kohë. Gjithmonë kontrolloni kontekstin.
  • A ka ndonjë kusht për premtimin? Nëse po, duhet ta përmbushim atë kusht më parë. Përndryshe, ai premtim nuk do të përmbushet në jetën tonë.
  • A po kërkoj një nevojë apo një dëshirë? Perëndia na siguron se Ai do të sigurojë çdo gjë që Ai e konsideron të nevojshme për të përfunduar punën e Tij në jetën tonë (2 Pjetrit 1:3). Por kjo nuk përfshin gjithçka që ne duam.

Këto pyetje do të na ndihmojnë të dallojmë se cilat premtime janë për ne dhe cilat jo. Por githashtu duhet të kujtojmë se disa premtime  mund të përmbushen vetëm në përjetësi. Në këtë rast, mund t’i shohim shenjtorët e Hebrenjve 11 si shembuj. Ata e pranuan Zotin dhe Fjalën e Tij – edhe pse nuk i panë premtimet e Tij të përmbushura gjatë jetës së tyre.

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Rreth Dr Charles Stanley

Dr. Charles Frazier Stanley është Pastor Emeritus i Kishës së Parë Baptiste në Atlanta, Georgia, pasi shërbeu si pastor i lartë për 51 vjet. Ai është themeluesi dhe presidenti i In Touch Ministries, i cili transmeton gjerësisht predikimet e tij përmes televizionit dhe radios.


Free!

REGJISTROHUNI