Lajmi Fundit
  prev next

  Kur zemërimi prodhon zemërim!

  Nëse ka diçka që vepron si benzinë e hedhur në zemërimin e zjarrit të dikujt, ajo është: edhe më shumë zemërim. që vjen nga një burim tjetër.

  Frytet e frymës!

  Dhuratat shpirtërore nuk janë të njëjta me talentet natyrore. Çdo qenie njerëzore - e krishterë dhe jo e krishterë - është krijuar në shëmbëlltyrën e vetë Zotit, dhe për shkak të krijimit në shëmbëlltyrën e vetë Zotit, ne kemi lindur me talente natyrore. Por dhuratat e Shpirtit të Shenjtë, të tilla si profetizimi, shërbimi, mësimi, inkurajimi, dhënia, mëshira, mençuria, besimi, shërimi dhe të tjera që janë renditur në Romakëve 12: 6-8 dhe 1 Korintasve 12: 4-11, 28 , janë të ndryshëm nga talentet natyrore me të cilat kemi lindur.

  Numëroni bekimet tuaja dhe jo problemet

  Si të krishterë, ka ditë kur nuk ndiejmë se jemi veçanërisht të bekuar. Por ne jemi - dhe më shumë nga sa mund ta imagjinojmë! Në Ungjillin e Gjonit, ne lexojmë, "Nga plotësia e tij të gjithë kemi marrë hir mbi hir (1:16). Sidoqoftë, duket se e  kemi shumë më të lehtë të numërojmë problemet sesa bekimet tona.

  Si i mbjetoni të qenit prind?

  Prindërimi është puna më kërkuese, shpërblyese dhe ndërtuese e besimit, që ju do të ndërmerrni ndonjëherë… Bibla na thotë tek Psalmi 127: “Ja, bijtë janë një trashëgimi që vjen nga Zoti; fryti i barkut është një shpërblim.”

  Durimi dhe besimi

  Të besosh te Zoti është e lehtë kur jeta është e këndshme dhe ecën mirë. Sidoqoftë, kur rrethanat nuk janë ashtu siç dëshirojmë, besimi ynë te Zoti mund të bëhet i lëkundur. Megjithatë, edhe në kohë të vështira, Ai na udhëzon dhe na ndihmon të kalojmë përmes situatave.

  Besimi ynë në kohët e vështira

  Pa marrë parasysh rrethanat tona, Zoti përgjigjet kur i drejtohemi Atij. Kur jemi në një marrëdhënie të drejtë me Të dhe po ecim me bindje dhe nënshtrim, Ai përcakton kufijtë e sprovave dhe vuajtjeve tona. Kjo nuk do të thotë që Ai do të heqë të gjitha dhimbjet dhe telashet nga jeta jonë, por Ai na ruan përmes saj.
   Page 3 of 118 « 1  2  3  4  5 » ...  Last »