Lajmi Fundit
  prev next

  Një miqësi e perëndishme është një marrëdhënie mbështetëse, e mbushur me shërbim dhe dashuri të ndërsjellë. Miqtë e perëndishëm kërkojnë mirëqenien e miqve të tyre dhe gjejnë gëzim në prosperitetin e tyre. Ata ndjejnë gëzim trishtim dhe pikëllim së bashku me miqtë e tyre.

   

   

  Tek Gjoni 15:13, Jezusi tha: Askush s’ka dashuri më të madhe nga kjo: të japë jetën e vet për miqtë e tij.

  Miqësitë e perëndishme janë vetëmohuese dhe transformuese të jetës.

  Një shoku të perëndishëm i jepet informacion që askush tjetër nuk e ka. Jezusi u tha dishepujve të Tij: “Unë ju kam quajtur miq, sepse gjithçka që kam mësuar nga Ati im ju kam bërë të njohur” (Gjoni 15:15).

  Miqësitë e perëndishme janë frytdhënëse.

  Askush më tepër  nuk dëshiron që ju të arrini potencialin tuaj më shumë sesa Zoti dhe Ai e di që potenciali juaj më i madh do të shprehet përmes dashurisë suaj për të tjerët. Jezusi të do pa kushte dhe nga një vend i dashurisë së pakushtëzuar krijohen miqësi të perëndishme.

  Ndërsa rritemi në cilësitë e një miku të perëndishëm, duhet t’i mbajmë sytë drejt Krishtit, sepse Ai është modeli i përsosur i një miku të vërtetë. Sepse në shfaqjen më të madhe të dashurisë, Ai dha jetën e Tij për ne.

  Miqtë e perëndishëm veprojnë me besim dhe dashuri.

  Merr zemër dhe ji i fortë!
  Shpreso tek Zoti!

  Comments.

  Currently there are no comments related to this article. You have a special honor to be the first commenter. Thanks!

  Leave a Reply.

  * Your email address will not be published.
  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>