Nga:

Një miqësi e Perëndishme

Një miqësi e perëndishme është një marrëdhënie mbështetëse, e mbushur me shërbim dhe dashuri të ndërsjellë. Miqtë e perëndishëm kërkojnë mirëqenien e miqve të tyre dhe gjejnë gëzim në prosperitetin e tyre. Ata ndjejnë gëzim trishtim dhe pikëllim së bashku me miqtë e tyre.

 

 

Tek Gjoni 15:13, Jezusi tha: Askush s’ka dashuri më të madhe nga kjo: të japë jetën e vet për miqtë e tij.

Miqësitë e perëndishme janë vetëmohuese dhe transformuese të jetës.

Një shoku të perëndishëm i jepet informacion që askush tjetër nuk e ka. Jezusi u tha dishepujve të Tij: “Unë ju kam quajtur miq, sepse gjithçka që kam mësuar nga Ati im ju kam bërë të njohur” (Gjoni 15:15).

Miqësitë e perëndishme janë frytdhënëse.

Askush më tepër  nuk dëshiron që ju të arrini potencialin tuaj më shumë sesa Zoti dhe Ai e di që potenciali juaj më i madh do të shprehet përmes dashurisë suaj për të tjerët. Jezusi të do pa kushte dhe nga një vend i dashurisë së pakushtëzuar krijohen miqësi të perëndishme.

Ndërsa rritemi në cilësitë e një miku të perëndishëm, duhet t’i mbajmë sytë drejt Krishtit, sepse Ai është modeli i përsosur i një miku të vërtetë. Sepse në shfaqjen më të madhe të dashurisë, Ai dha jetën e Tij për ne.

Miqtë e perëndishëm veprojnë me besim dhe dashuri.

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

REGJISTROHUNI