Nga:

Mëkati është si sëmundja.

Po të themi se jemi pa mëkat, gënjejmë vetveten dhe e vërteta nuk është në ne. 1 e Gjonit 1:9

Libri i Levitikut është i mbushur me rregulla të çuditshme, por ato kanë për qëllim të theksojnë “shenjtërinë   dhe … “tjetërsinë” e plotë  të Perëndisë. Ne mësojmë se si mëkati shkatërron marrëdhënien e njerëzimit me Krijuesin”, shkruan Chuck Swindoll.

Në librin e Levitikut flitet për shmangien dhe trajtimin e sëmundjeve. Lebra ishte një sëmundje që shihej si “vdekje për së gjalli”, sepse konsumonte trupin e njeriut, duke  e shpërfytyruar  atë dhe lënë  invalid. Sot ekziston kura për lebrën, por jo në kohën e  Levitikut . Lebra është një analogji e përshtatshme  me ndikimin vdekjeprurës të mëkatit në jetën tonë.

David Guzik shpjegon se shumë rabinë të lashtë e konsideronin një lebroz të vdekur. Lebra është e ngjashme me mëkatin sepse nuk ka dhimbje në fazat e para, dhe shtohet gradualisht “Vetëm këtë herë,” mendojmë ne. Por lebra i mpin shqisat në zonën e prekur, ashtu si mëkatet e zakonshme që na janë bërë diçka normale. Në fund, lebra shkakton kalbje dhe deformim. Edhe ne përjetojmë të njëjtën gjë brenda  nesh sa herë e injorojmë  Perëndinë, dhe e vendosim veten përpara kujtdo tjetër.

Bibla na mëson se sa shkatërrues është mëkati, por edhe se Perëndia nuk na shmang për shkak të lebrës sonë shpirtërore. Ai na shëron nëpërmjet sakrificës së Birit të Tij, tani dhe përgjithmonë. Ky shërim është falas kur ne pendohemi. Pendohuni dhe dorëzojuni  Perëndisë, dhe ecni drejt Tij në vend që të largoheni.

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

REGJISTROHUNI