Sepse kush e ka njohur mendjen e Zotit që mund të mësojë atë? Por ne kemi mendjen e Krishtit. –1 Korintasve 2:16

Që kur fillova ta mbaja mendjen në një model pozitiv, nuk mund ta duroj ndjenjën e të qenit negativ. Unë kam parë kaq shumë ndryshime të mira në jetën time që kur jam çliruar nga një mendje negative, saqë tani jam kundër çdo gjëje negative.

Ja çfarë sugjeroj nëse keni luftuar për të qëndruar pozitiv: Kërkojini Frymës së Shenjtë t’ju bindë sa herë që filloni të jeni negativ. Kjo është pjesë e punës së Tij. Gjoni 16:7–8 na mëson se Fryma e Shenjtë do të na bindë për mëkatin dhe do të na bindë për drejtësinë. Kur të vijë bindja, kërkojini Zotit t›ju ndihmojë. Mos mendoni se mund ta përballoni këtë vetë. Mbështetuni tek Ai.

Të qenit pozitiv nuk do të thotë se nuk përballemi me realitetin. Bibla thotë të bëni të gjitha kërkesat e krizës dhe më pas të qëndroni fort në vendin tuaj (Efesianëve 6:13). Vendi ynë është “në Krishtin” dhe tek Ai ne mund të jemi gjithmonë shpresëdhënës dhe pozitivë, sepse asgjë nuk është shumë e vështirë për Të. Jezusi ishte gjithmonë pozitiv dhe plot besim. Ne e kemi mendjen e Tij në ne dhe me ndihmën e Tij, ne mund të bëjmë të njëjtat gjëra.

Mendo si Perëndia mendon, që të mund të jesh personi që Ai dëshiron të jesh, dhe të kesh gjithçka që Ai dëshiron të kesh.

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Rreth Joyce Meyer

Joyce Meyer është një nga mësueset praktike të Biblës e njohur në të gjithë botën. Është autore e librave më të shitur sipas “New York Times”. Libra të cilët kanë ndihmuar miliona njerëz të gjejnë shpresë dhe restaurim në Krishtin.
Përmes shërbesës së saj ajo mëson për qindra tema dhe ka shkruar mbi 80 libra, të cilët janë përkthyer në më shumë se 80 gjuhë të ndryshme. Më shumë se 12 milionë libra janë shpërndarë në mbarë botën dhe në vitin 2007 janë shitur më tepër se 3.2 milionë kopje. Joyce ka një program televiziv dhe radiofonik, “Shijo jetën çdo ditë”, që transmetohet në mbarë botën dhe audienca arrin 4.5 miliardë njerëz.


Free!

REGJISTROHUNI