Fjalët e shumta!

Fjalët e urta kapitulli 10, vargu 19, thotë: “Në fjalët e shumta faji nuk mungon, por ai që i frenon buzët e tij është i urtë.” Ky varg, është një paralajmërim i qartë, që ne të kontrollojmë fjalët që themi, përfshirë këtu edhe se sa shpesh flasim dhe se sa shpejt flasim. Kur fjalët janë të shumta, faji nuk mungon. Ndonjëherë ne themi shumë fjalë, por nuk mendojmë për ato që themi dhe vërtet, sa herë e bëjmë këtë? Fillojmë të flasim pa i peshuar fare fjalët që themi, apo reagojmë ndaj dickaje në një mënyrë aq të shpejtë, sa biem në mëkat, ose të paktën, na bën të flasim në një mënyrë që nuk e ndërton personin tjetër.

Por vargu 19 thotë: ” ai që i frenon buzët e tij është i urtë.” Të mendosh para se të flasësh, është urtësi, dituri, sepse ndodh shpesh që ne flasim me ashpërsi dhe vrazhdësi, në rrethana ku duhet të qëndrojmë në heshtje.

Perëndi, ne lutemi që sot, Ti të na ndihmosh të kontrollojmë fjalët tona. Unë mendoj për familjen time, mendoj për njerëzit me të cilët punoj, mendoj për njerëzit me të cilët takohem në jetën e përditshme, mendoj për të gjithë ata njerëz, burra dhe gra, që janë duke më ndjekur tani. Oh Perëndi, në jetën tonë sot, na ndihmo të jemi të urtë me fjalët tona, na ndihmo të mos flasim shumë fjalë në një mënyrë që na cojnë në mëkat, në një mënyrë që na bën të gabojmë. Ne lutemi që Ti të na ruash nga të folurit me vrazhdësi, nga të folurit e ashpër. Na ndihmo të jemi të shpejtë në të dëgjuar dhe të ngadaltë në të folur, na ndihmo të frenojmë buzët tona, na ndihmo t’u japim vlerë fjalëve tona, na ndihmo që të themi fjalë me peshë, për ndërtimin e njerëzve rreth nesh, për përhapjen e Ungjillit, për lavdinë e emrit Tënd…Në vargun 10 flitet për gojën e të pabesit që shkakton dhunë. Le të mos jetë ky, përshkrimi për jetën tonë. Le të jetë goja jonë një burim jete, le të frenohen buzët tona në një mënyrë që të nderon Ty dhe njerëzit me të cilët flasim. Në emër të Jezusit ne lutemi, Amen.

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Rreth David Platt

David Platt shërben si pastor në kishën McLean Bible Church në Washington, D.C. Ai është themeluesi i shërbesës ‘Radikal’. Ai është autori i disa librave, përfshirë, Radikal, Radikal së bashku, Më ndiq, Diçka duhet të ndryshojë.


Free!

REGJISTROHUNI