Nga:

E vërteta do të triumfojë

Nga çfarë keni frikë? Mund të keni frikë të vazhdueshme, të tillë si frikë si frika e braktisjes, dështimit ose refuzimit. Mund tu lindin dhe frikëra të reja që janë të lidhura me rrethanat aktuale – frika e humbjes së punës ose një marrëdhënie. Jezusi na tha: “Zemra juaj mos u trondittë; besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua!” (Gjoni 14:1).

Lexoni Mateun 10:24-31. Tre herë në këtë pasazh, Jezusi na bën thirrje të mos kemi frikë – të mos kemi frikë. Ndërsa bota përreth lundron në panik, Jezusi thotë të mos jetojmë si ata. Ne nuk kemi asnjë arsye për të lejuar që frika të na frikësojë ose të na mposhtë. Çfarë arsyesh na jep Jezusi për të mos u frikësuar nga njerëzit dhe rrethanat e kësaj bote?

Ne nuk duhet të kemi frikë, sepse e vërteta do të triumfojë në fund: “Mos ia kini frikën pra, sepse nuk ka gjë të fshehtë që të mos zbulohet dhe asnjë sekret që nuk do të nijhet. Atë që unë ju them në terr, e thoni në dritë; dhe atë që dëgjoni të thënë në vesh, predikojeni mbi çatitë.” (Mateu 10:26-27).

Sot ne e shohim të Vërtetën të heshtur për korrektësinë politike për të shmangur kritikat, për të fituar popullaritet, madje edhe për të ruajtur paqen. Megjithatë, ata prej nesh që kanë miqësi të besueshme me Perëndinë, nuk kanë arsye të kenë frikë.

Në fund, ligësia do të gjykohet dhe drejtësia do të lartësohet. Ne nuk mund të lejojmë që frika e talljes ose e refuzimit të na pengojë që t’ua themi të Vërtetën e Perëndisë me dashuri atyre që kanë nevojë ta dëgjojnë atë.

Kush do t’ju dëmtojë nëse jeni të etur për të bërë mirë? Por edhe nëse duhet të vuash për atë që është e drejtë, je i bekuar. “Dhe kush do t`ju bëjë keq, në qoftë se ju ndiqni të mirën? Por, edhe sikur të vuani për drejtësinë, lum ju! “Pra, mos kini asnjë druajtje prej tyre dhe mos u shqetësoni“,madje shenjtëroni Zotin Perëndinë në zemrat tuaja dhe jini gjithnjë gati për t`u përgjigjur në mbrojtjen tuaj kujtdo që ju kërkon shpjegime për shpresën që është në ju, por me butësi e me druajtje, (1 Pjetrit 3:13-15)

Lutje: Atë, faleminderit që mund të pushoj në njohurinë se, në fund të fundit, e Vërteta do të triumfojë – se vullneti yt i përsosur nuk mund të pengohet. Faleminderit që nuk kam pse të kem frikë. Lutem në emër të Jezusit. Amen.

“Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua; shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër.” (Psalmi 23:4).

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

REGJISTROHUNI