Lajmi Fundit
prev next

Besim për këshillim

A të kërkojnë njerëzit vazhdimisht këshilla? A të mungon ndonjëherë besimi se këshilla që po u jep është më e mira e mundshme? Si mund të jesh i përgatitur kur Perëndia të udhëzon për të ndihmuar dikë që është në nevojë? Kurrë mos shko kundër Fjalës së Perëndisë, edhe nëse kjo nënkupton të mos pranohesh nga të tjerët. Pavarësisht asaj që thotë bota se është e drejta, ti nuk ke për të gabuar kurrë nëse i qëndron besnik Fjalës së Perëndisë.

Ia vlen të përpiqesh…

Ai që ka miq të mirë është i pasur. Ne të gjithë kemi nevojë për miq, me të cilët të ndajmë gëzimet dhe dhimbjet tona, kohët argëtuese dhe kohët kur përjetojmë lëndime të thella. Megjithatë, zhvillimi dhe vazhdueshmëria e një miqësie kërkon përpjekje. Një miqësi e ngushtë kërkon komunikim të fortë, sinqeritet, besim dhe respekt reciprok. Mënyra se si ne i ndërtojmë miqësitë tona do të vendosë nëse ato miqësi do të na ndihmojnë ose do të na lëndojnë.

Si të zbulosh “mjelmën” brenda teje?

A po e kalon jetën duke patur frikë nga ajo që mendojnë të tjerët? Në të vërtetë, shumë njerëz vuajnë nga vetërefuzimi, mendojnë se nuk zotërojnë ndonjë vlerë personale.  Por nëse do të mund të shikonin atë që shikon Perëndia, do të sillte një ndryshim shumë të madh.

Familja e përzier

Çdo individ duhet të bëjë të gjitha përpjekjet për të promovuar paqen e për ta ndërtuar njëri tjetrin në mënyrë që familja të lidhet me dashuri dhe unitet. “Le të ndjekim, pra, ato që ndihmojnë për paqe dhe për ndërtimin e njëri-tjetrit.” (Romakëve 14:19)

Rruga drejt paqes…

Njerëzit që janë në dhimbje, kanë nevojë për paqe. Shumica e atyre që vuajnë nga dhimbjet kronike mendojnë: Nëse do të mund ta hiqja qafe këtë sëmundje, do të kisha paqe. Por paqja nuk varet nga gjendja e mirë shëndetësore. Kur përplasesh nga erërat e vështirësive, zemra e cila është e mbrojtur në duart e Perëndisë, ende prodhon një jetë e cila është plot kuptim dhe qëllim.  

Si të jetosh në paqe me humbjen e pësuar . . .

Nëse mendon se “Askush nuk do t’ia dijë për dhimbjen tënde”, dije që Jezusi do t’ia dijë! Nëse mendon: “Askujt nuk i bëhet vonë për hidhërimin tënd", dije që Jezusi do t’ia dijë! Nëse beson se: “Askujt nuk i bëhet vonë për pikëllimin tënd”, dije që Jezusi do t’ia dijë!

Hiri i Vetëkontrollit…

Kur Krishti banon brenda teje, ti ke të vërtetën, mirëbesimin dhe integritetin. Prandaj, kur vjedh nga të tjerët, po i vjedh vetes vetë karakterin e Krishtit.

I lirë për të qenë gjithçka që Perëndia të krijoi për të qenë …

“Të shfrytëzosh në maksimum kohën” mund të jetë një moto tepër e keqkuptuar! Menaxhimi i mirë i kohës nuk do të thotë të ecësh me ritmin e ndonjë regjimi rigoroz e strikt në rrugën e prodhimtarisë, por që të gjesh lirinë për të qenë gjithçka që Perëndia të krijoi, duke patur drejtpeshim në jetë e duke u bërë një kujdestar i mirë i kohës që ke.

Si t’i përgjigjesh dështimit…

Është e mahnitshme të shikojmë se sa pak dimë për veten. Perëndisë i duhet të na bëjë të kalojmë përmes shumë dështimesh për të nxjerrë në dritë krenarinë e përqendruar tek vetja, e cila gjendet e fjetur në skutat e karakterit tonë. Mënyra e vetme në të cilën mund të bëjmë diçka të vlefshme për Perëndinë është duke iu përgjigjur me mprehtësi zhgënjimeve tona. Mprehtësia na çon tek e vërteta dhe e vërteta e largon krenarinë tonë, e gjitha kjo për qëllimin e Tij që të na japë formë sipas shëmbëlltyrës së Birit të Tij!

Juria më e fortë…

Si i krishterë, ti je dëshmitari okular i Perëndisë ndaj atyre që ke përreth. Por bota jote jobesimtare mund të mos fillojë sapo të kalosh pragun e shtëpisë për të dalë, por për t’u futur brenda. Sfida jote më e madhe mund të jetë ajo e partnerit tënd martesor jobesimtar.
 Page 2 of 5 « 1  2  3  4  5 »