Lajmi Fundit
prev next

Jezusi na ofroi të gjithëve një mënyrë të sigurt për të përjetuar paqen, gëzimin dhe kënaqësinë e plotë. Tek Gjoni Ai na thotë: ‘Unë jam buka e jetës; kush vjen tek unë nuk do të ketë më kurrë uri dhe kush beson në mua, nuk do të ketë më kurrë etje…. Gjithçka që më jep Ati do të vijë tek unë; dhe atë që vjen tek unë, unë nuk do ta nxjerr jashtë kurrë.” (6:35, 37).

Jezusi na mbulon me një dashuri të pakushtëzuar; dashuri e cila nuk do të shterojë kurrë. Pikërisht kur mendojmë se nuk ka shpresë, nuk ka mirëkuptim dhe nuk ka rrugëdalje nga gjendja jonë e vështirë, Zoti ynë i dashur i inkurajon zemrat tona.

Në kohë vështirësish ekstreme, është e rëndësishme t’i besoni Atij dhe të mos dorëzoheni nga lodhja. Mos harroni se çdo gjë që Ai bën në lidhje me jetën tonë do të jetë për të mirën tonë dhe për lavdinë e Tij. A jeni gati për betejë? A po merrni nga Buka e vërtetë e Jetës, nga ai që do t’ju mbështesë në kohët e fitores dhe zhgënjimit?

Nëse jeni duke ngrënë nga tasi i pritjeve dhe ëndrrave të botës, atëherë me siguri që do të zhgënjeheni. Ndoshta do të përjetoni humbje në jetën tuaj shpirtërore dhe emocionale. Ndoshta do e kaloni jetën duke u përpjekur të fitoni pasuri dhe lavdi, por asnjë shumë parash nuk është e mjaftueshme për të blerë dhuratën që Perëndia ju ofron me anë të Birit të Tij.

Nëse doni të jeni të sigurt për shpëtimin tuaj të përjetshëm, atëherë merrni dhe hani nga mana e dashur e Perëndisë, Jezu Krishti. Askush dhe asgjë tjetër nuk mund të plotësojë nevojat tuaja. Vetëm Jezusi mund t’ju mbushë, dhe kjo është pikërisht ajo që Ai u premton atyre që dëgjojnë dhe pranojnë Fjalën dhe ushqimin e Tij.

Lutje: Jezus, faleminderit që plotësove çdo nevojë timen – për të shuar urinë time shpirtërore. Ti je buka e jetës. Më ndihmo të shijoj çdo ditë të Vërtetën, mirësinë dhe hirin Tënd. Në emrin e Jezusit lutem. Amen.

“Jezusi u tha atyre: ”Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them se jo Moisiu jua ka dhënë bukët nga qielli, por Ati im ju jep bukën e vërtetë nga qielli.” (Gjoni 6:32).

Durimi
Ti je po ai dhe atje ku shkon.

Comments.

Currently there are no comments related to this article. You have a special honor to be the first commenter. Thanks!

Leave a Reply.

* Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>