Hervin është themeluesi dhe udhëheqësi i Shkollës Ndërkombëtare të Teologjisë dhe Udhëheqjes (ISTL), një shkollë dinamike, studentët e së cilës kanë mbjellë mbi 50 kisha, si dhe kanë nisur disa shërbime të reja dhe punë misionare.
Formalisht, përmes Shkollës Biblike dhe joformalisht përmes marrëdhënieve, qindra njerëz janë trajnuar, dishepulluar, dashuruar, inkurajuar dhe dërguar në të gjitha zonat e Shqipërisë ose në vendet përreth, në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Greqinë dhe Turqinë.

About the Author Hervin Fushekati

Hervin është themeluesi dhe udhëheqësi i Shkollës Ndërkombëtare të Teologjisë dhe Udhëheqjes (ISTL), një shkollë dinamike, studentët e së cilës kanë mbjellë mbi 50 kisha, si dhe kanë nisur disa shërbime të reja dhe punë misionare.
Formalisht, përmes Shkollës Biblike dhe joformalisht përmes marrëdhënieve, qindra njerëz janë trajnuar, dishepulluar, dashuruar, inkurajuar dhe dërguar në të gjitha zonat e Shqipërisë ose në vendet përreth, në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Greqinë dhe Turqinë.

Share your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

Book [Your Subject] Class!

Your first class is 100% free. Click the button below to get started!