Spiranca e shpresës!

Kjo shpresë që ne kemi është si një spirancë e sigurt dhe e patundur për shpirtin, e cila hyn deri në brendësinë e velit. –Hebrenjve 6:19 Ne të

Lexoni më tej

Mëshira e tij është e re çdo ditë!

Është hiri i Zotit që nuk jemi shkatërruar plotësisht, sepse mëshirat e tij nuk janë mbaruar plotësisht. Përtëriten çdo mëngjes; e madhe është besnikëria jote. –Vajtimet 3:22-23 Çdo

Lexoni më tej

Një litar tresh nuk këputet aq shpejt!

Në rast se dikush mund të mposhtë atë që është vetëm, dy veta mund t’i qëndrojnë; një litar tresh nuk këputet aq shpejt. –Predikuesit 4:12 Nuk ka asgjë

Lexoni më tej

Kënaqni Perëndinë, jo njeriun!

Sepse unë tani vallë kërkoj të fitoj miratimin e njerëzve apo të Perëndisë? Apo kërkoj t’u pëlqej njerëzve? Sepse po të kërkoja t’u pëlqej njerëzve, nuk do të

Lexoni më tej

Lejoni paqen të mbizotërojë në jetën tuaj!

Dhe paqja e Perëndisë, për të cilin ju u thirrët në një trup të vetëm, të mbretërojë në zemrat tuaja; dhe jini mirënjohës! – Kolosianëve 3:15 Ne të

Lexoni më tej

U bëni të tjerëve…

Gjithçka, pra, që ju doni t’ju bëjnë njerëzit, kështu ua bëni edhe ju atyre, sepse ky është ligji dhe profetët. – Mateu 7:12 Perëndia ka shumë bekime që

Lexoni më tej

Guxim për të qënë vetvetja!

Me ndihmën e Perëndisë do të kremtoj fjalën e tij; kam vënë besimin tim te Perëndia, nuk do të kem frikë. Çfarë mund të më bëjë njeriu? –

Lexoni më tej

Leje për t’u gjallëruar!

Dhe do të këndojnë rrugët e Zotit, sepse e madhe është lavdia e Zotit. – Psalmeve 138:5 Unë kam qënë shumë e merakosur. Merakosesha si silleshin apo dukeshin

Lexoni më tej

Të përballemi me frikën!

Zoti është drita ime dhe shpëtimi im; nga kush do të kem frikë? Zoti është kështjella e jetës sime; nga kush do të kem frikë? – Psalmeve 27:1

Lexoni më tej

A po kërkoni gjërat e duhura?

Sespe (mbi të gjitha) mbretëria e Perëndisë nuk është të ngrënët dhe të pirët (sipas dëshirës së secilit), por drejtësi (gjendja që e bën një person të pranueshëm

Lexoni më tej