Lajmi Fundit
prev next

Pyetjet në kohën e vështirësive

  Sigurisht, ne kurrë nuk do të jemi në gjendje ta kuptojmë plotësisht një Zot kaq të fuqishëm, por sa më shumë të kuptojmë se si Ai punon në botë, aq më i madh do të jetë besimi ynë tek Ai. Mbani mend, megjithatë, se kur rrugët e Tij sfidojnë të kuptuarit, atëherë besimi në mirësinë, dashurinë dhe mençurinë e Tij duhet të jenë themeli ynë. 

Urtësia e pritjes për kohën e Zotit

Gjatë kohërave të vështira është e lehtë të pyesësh veten pse Zoti po kërkon kaq shumë kohë për të sjellë lehtësim. Ashtu si psalmisti, ne i thërrasim Perëndisë "nga thellësia" për ndihmë (Psalmi 130: 1), por me kalimin e kohës, ne mund të tundohemi t'i marrim gjërat në duart tona.   Sidoqoftë, besimtarët nuk duhet të veprojnë siç vepron bota, duke përcaktuar një mënyrë veprimi bazuar në arsyetimin njerëzor ose në shembullin e të tjerëve. Në vend të kësaj, udhëzimi ynë do të vijë nga Perëndia dhe shpresa jonë është të jemi në Fjalën e Tij (Psalmi 130: 5-6).   

Kur zemërimi prodhon zemërim!

Nëse ka diçka që vepron si benzinë e hedhur në zemërimin e zjarrit të dikujt, ajo është: edhe më shumë zemërim. që vjen nga një burim tjetër.

Frytet e frymës!

Dhuratat shpirtërore nuk janë të njëjta me talentet natyrore. Çdo qenie njerëzore - e krishterë dhe jo e krishterë - është krijuar në shëmbëlltyrën e vetë Zotit, dhe për shkak të krijimit në shëmbëlltyrën e vetë Zotit, ne kemi lindur me talente natyrore. Por dhuratat e Shpirtit të Shenjtë, të tilla si profetizimi, shërbimi, mësimi, inkurajimi, dhënia, mëshira, mençuria, besimi, shërimi dhe të tjera që janë renditur në Romakëve 12: 6-8 dhe 1 Korintasve 12: 4-11, 28 , janë të ndryshëm nga talentet natyrore me të cilat kemi lindur.

Numëroni bekimet tuaja dhe jo problemet

Si të krishterë, ka ditë kur nuk ndiejmë se jemi veçanërisht të bekuar. Por ne jemi - dhe më shumë nga sa mund ta imagjinojmë! Në Ungjillin e Gjonit, ne lexojmë, "Nga plotësia e tij të gjithë kemi marrë hir mbi hir (1:16). Sidoqoftë, duket se e  kemi shumë më të lehtë të numërojmë problemet sesa bekimet tona.

Si i mbjetoni të qenit prind?

Prindërimi është puna më kërkuese, shpërblyese dhe ndërtuese e besimit, që ju do të ndërmerrni ndonjëherë… Bibla na thotë tek Psalmi 127: “Ja, bijtë janë një trashëgimi që vjen nga Zoti; fryti i barkut është një shpërblim.”

Durimi dhe besimi

Të besosh te Zoti është e lehtë kur jeta është e këndshme dhe ecën mirë. Sidoqoftë, kur rrethanat nuk janë ashtu siç dëshirojmë, besimi ynë te Zoti mund të bëhet i lëkundur. Megjithatë, edhe në kohë të vështira, Ai na udhëzon dhe na ndihmon të kalojmë përmes situatave.

Besimi ynë në kohët e vështira

Pa marrë parasysh rrethanat tona, Zoti përgjigjet kur i drejtohemi Atij. Kur jemi në një marrëdhënie të drejtë me Të dhe po ecim me bindje dhe nënshtrim, Ai përcakton kufijtë e sprovave dhe vuajtjeve tona. Kjo nuk do të thotë që Ai do të heqë të gjitha dhimbjet dhe telashet nga jeta jonë, por Ai na ruan përmes saj.
 Page 1 of 19  1  2  3  4  5 » ...  Last »