Emisioni
Member Care

06:45

 

Member Care

Një program i posaçëm për ata që punojnë me kultura të ndryshme dhe në kombe të huaja. Përmbajtja e tij synon që t’i inkurajojë ata që të jenë vazhdimisht aktiv dhe të përmbushur. Programi është çdo ditë në orën 6:45.

Member Care Radio is a media ministry especially prepared for Cross-Cultural Workers around the globe whose obedience to the Great Commission has taken them to difficult places. It is our goal to encourage, enhance and enable these workers in their places of calling so that they will stay effective and fulfilled.
www.membercareradio.com

  1. 1ENG_MCM_DM1234_17102015_1445
  2. 2ENG_MCM_DM1233_11102015_1445
  3. 3ENG_MCM_DM1232_10102015_1445
  4. 4ENG_MCM_DM1231_04102015_1445
  5. 5ENG_MCM_DM1230_03102015_1445
  6. 6ENG_MCM_DM1238_31102015_1445
  7. 7ENG_MCM_DM1237_25102015_1445
  8. 8ENG_MCM_DM1236_24102015_1445
  9. 9ENG_MCM_DM1235_18102015_1445

Komente

Momentalisht nuk ka komente për këtë program. Ke nderin të jesh komentuesi ynë i parë. Faleminderit!

Ju lutem, na shkruani nëse ky program ju ka ndihmuar.

* Adresa Jote e e-mailit do të mbahet sekret.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>